Ons voetbal is van iedereen

17 november 2020

Ons voetbal is van iedereen

Op 17 november is het precies één jaar na de racistische scheldpartijen tijdens FC Den Bosch – Excelsior. De KNVB heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan een aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het betaald en amateurvoetbal: ‘Ons voetbal is van iedereen – Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. De KNVB maakt de balans van het afgelopen jaar op.

Memphis Depay in het #OneLove campagne warmloopshirt

Het aanvalsplan is op 8 februari 2020 gepresenteerd en bestaat uit vier elkaar versterkende pijlers: sanctioneren, signaleren, voorkomen en samen aan de slag. Over deze pijlers zijn ruim 20 onderdelen verdeeld, waarvan de meeste al zijn gerealiseerd door de KNVB. Hieronder een overzicht van wat er in het afgelopen jaar bereikt en gedaan is:

1. Sanctioneren

De norm is dat racisme en discriminatie in geen enkele vorm worden geaccepteerd en dus worden bestraft:

 • In het tuchtrecht van de KNVB is de strafmaat voor discriminatie verhoogd.
 • Er zijn 6 gespecialiseerde aanklagers aangesteld waarvan 1 hoofdaanklager.
 • Clubs die zich onvoldoende inspannen tegen discriminatie kunnen via het tuchtrecht worden bestraft met o.a. boetes en spelen zonder publiek.
 • De termijn voor een landelijk stadionverbod bij discriminerende uitingen is verdubbeld naar 120 maanden. Supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan kwetsende leuzen, kunnen op aangeven van de club deelnemen aan het Spreekkorenproject van de Anne Frank Stichting.
 • Het OM heeft de strafeis met maximaal 100% verhoogd voor als een slachtoffer is beledigd met een discriminerend karakter.
 • Er is voor gezorgd dat digitale meldplicht waarschijnlijk al in 2021 kan worden ingevoerd.
 • Bij de amateurs kunnen HALT-gedragstrainingen aan daders worden opgelegd.
 • De kennis over de strafmogelijkheden bij clubs, gemeentes, politie en OM is vergroot dankzij een speciale bijeenkomst.

2. Signaleren

Ook in het voetbal moet bewezen worden dat iemand schuldig is om hem of haar te kunnen straffen. Vandaar dat er extra wordt geïnvesteerd in het kunnen verzamelen van bewijsmateriaal:

 • Na een inventarisatie wordt volgend seizoen in stadions gestart met pilots om met slimme technologie daders beter vast te leggen.
 • Er is aan een meldingsapp gewerkt die begin 2021 beschikbaar is.
 • Een pilot om met hulpmiddelen de veiligheid van voetbalcomplexen te vergroten is afgerond. Naar aanleiding hiervan kunnen clubs vergoedingen aanvragen voor veiligheidsbevorderende maatregelen op hun accommodatie.
 • De rapportagetool voor scheidsrechters is aangepast zodat zij geholpen worden om discriminerende beledigingen te herkennen en rapporteren.

3. Voorkomen

Liever voorkomen we incidenten en daarom werken we ook aan de bewustwording in het voetbal:

 • De campagne #OneLove is begin dit seizoen gestart: iedereen op of rond het voetbalveld heeft minimaal één ding gemeen, namelijk de liefde voor het voetbal. De campagne richt zich op verbinding en daarmee de bestrijding van discriminatie en uitsluiting.
 • Als de coronamaatregelen het weer toelaten, vindt er een ondersteuningstraject voor bewustwording plaats bij jaarlijks 200 clubs.
 • Speciaal hiervoor zijn 50 procesbegeleiders diversiteit & inclusie aangesteld.
 • 80 arbitrage docenten zijn geschoold, themabijeenkomsten zijn ontwikkeld en 500 scheidsrechters hebben hieraan deelgenomen.
 • Voor jeugdspelers in het amateurvoetbal is een nieuwe educatieve game en workshop ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de verschillende vormen van discriminatie.

4. Samen aan de slag

Samen weten en bereiken we meer, dus pakken we dit onderwerp niet alleen op:

 • 8 maatschappelijke belangengroepen denken in het Voetbal Voor Iedereen-netwerk mee over vraagstukken.
 • De Commissie Mijnals is opgericht voor advies over het aanvalsplan en diversiteit.
 • Er is overleg met de Centrale Spelers Raad over een anti-racisme en discriminatieteam in het betaald voetbal.
 • De programmamanager is op 1 maart aan de slag gegaan: Houssin Bezzai.

In deze pdf vind je alle ontwikkelingen op een rij.

Dit zijn goede ontwikkelingen en is een grote stap in de goede richting, maar toch zijn we nog op de velden om ons heen en in onze maatschappij dat racisme een groot probleem blijft. Daarom moeten we op het gebied van bewustwording de handen in elkaar slaan.