OUT! De strijd tegen homofobie en empowerment van LGBT+ stakeholders in voetbal

24 januari 2020

OUT! De strijd tegen homofobie en empowerment van LGBT+ stakeholders in voetbal

Gisteren was Geef Racisme de Rode Kaart Nederland aanwezig bij de tweede netwerkbijeenkomst van het Erasmus+ project OUT!

Tijdens deze bijeenkomst, in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund, werd de rol van clubs en spelers in de strijd tegen homofobie besproken met clubs afkomstig uit heel Europa.

De laatste jaren zijn steeds meer profvoetbalclubs begonnen met het promoten van LGBT+ inclusie. Dit heeft vele vormen aangenomen, van het actief ondersteunen van fanclubs tot aan het trots gebruiken van de regenboogsymboliek bij wedstrijden. Tijdens de bijeenkomst werd er een discussie gehouden hoe toegankelijk clubs zijn en hoe ze LGBT+ onderwerpen aanpakken met betrekking tot eigen medewerkers, leden en fans.

De volgende key points kwamen naar voren tijdens deze discussie:

 1. Het is belangrijk om waarden te definiëren, duidelijk te communiceren en consistent te implementeren.
 2. De impact van een clubbeleid moet worden gemeten aan de hand van deze waarden, met specifieke verwijzingen naar minderheidsgroepen zoals LGBT+ mensen.
 3. Educatie zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van LGBT+-fobie en bewustwording.
 4. Clubs moeten alle belanghebbenden bij het onderwijs betrekken, van jonge spelers en coaches tot aan fans en bestuursleden.
 5. Clubs zouden zich op sociale media moeten uitspreken over LGBT+ vraagstukken om de zichtbaarheid te bevorderen.
 6. Toegankelijkheid zou niet als een last gezien moeten worden; het kan een club aantrekkelijk maken (d.w.z. sponsoring, media-aandacht, enz.).
 7. Een club hiërarchie zou er niet vanuit moeten gaan dat, omdat het bepaalde waarden heeft, anderen binnen dezelfde club deze delen. Het is cruciaal om vast te houden aan kernwaarden als het moeilijk wordt.
 8. Wat de situatie ook is, clubs moeten altijd bereid zijn om te reageren op LGBT+-fobie, niet uitmakend of het afkomstig is van fans, spelers of andere werknemers.
 9. Clubs kunnen leren van fans en fans kunnen leren van clubs. Het is tweerichtingsverkeer.
 10. Geduld is de sleutel.

De rol van spelers in discussies over LGBT+-rechten en homofobie wordt vaak gedomineerd door de sensationele jacht op “gay voetballers”. Tijdens de bijeenkomst is er besproken wat belanghebbenden kunnen doen om een sfeer te creëren die het makkelijker maakt voor spelers om uit de kast te komen. Daarbij werd er gepraat over welke voorzieningen er zijn voor spelers die gediscrimineerd worden op grond van seksuele identiteiten en wat clubs, competities, spelersbonden en fans kunnen doen om het uitspreken voor LGBT+-rechten aan te moedigen.

De volgende punten vatten de discussie samen:

 1. Clubs hebben een plicht om een omgeving te creëren waarin spelers zich op hun gemak voelen om hun seksualiteit of genderidentiteit uit te drukken, van de voetbal academie tot aan het eerste team.
 2. Het is essentieel dat clubs, spelers en fans samenwerken om deze omgeving te creëren.
 3. Het helpt niet om mensen te pushen om uit de kast te komen; het is belangrijker om een omgeving te creëren waarin spelers bondgenoten vormen.
 4. Spelers, of het nu gaat om LGBT+ of heteroseksuele spelers, kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van zichtbaarheid en bewustzijn rondom LGBT+ kwesties.
 5. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing wanneer een speler besluit uit de kast te komen. Clubs moeten hun aanpak afstemmen op het individu.
 6. We zouden ons niet alleen moeten focussen op mannenvoetbal; ook al is de situatie voor LGBT+ spelers minder slecht in het vrouwenvoetbal. Het is nog lang niet perfect.
 7. LGBT+ fans worden aangemoedigd om een rol te spelen als het gaat om bewustwording van spelers.
 8. Niet elke speler voelt zich op zijn of haar gemak bij het bespreken van bepaalde onderwerpen. Clubs en fans moeten gevoelig zijn voor elk individueel geval.
 9. Dat neemt niet weg dat sommige spelers zich wel op hun gemak voelen en zelfs gepassioneerd zijn om over LGBT+ kwesties te praten. Clubs moeten hen de ruimte geven om dit te communiceren.
 10. Clubs hebben verantwoordelijkheden ten opzichte van al hun medewerkers. Ze moeten een veilige, toegankelijke omgeving creëren voor iedereen, van de terreinbeheerder tot aan hun sterspelers (d.w.z. administratief personeel, coaches, jonge spelers, etc.).

Bezoek de project website voor meer informatie over het project en het laatste nieuws.