Racisme – wat is het?

26 maart 2014

Racisme – wat is het?

Racisme neemt vele vormen aan en komt op veel plaatsen voor. Het komt van het Franse woord ‘race’, dat ras betekend. In het verleden geloofden mensen dat er verschillende mensenrassen waren. Racisme is gebaseerd op de overtuiging dat mensen op basis van kenmerken in groepen kunnen worden verdeeld, waarbij de ene groep of ras beter is dan de andere. Mensen worden vaak in groepen geplaatst gebaseerd op huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur. In de loop der jaren, hebben we ontdekt dat racisme een beeld is dat we zelf hebben gecreëerd, aangezien er meer één ras is waartoe we allemaal behoren – het menselijk ras.

 

Is discriminatie en racisme hetzelfde?

Racisme is een veelvoorkomende vorm van discriminatie. Hierbij wordt iemand anders beoordeeld of behandeld op basis van huidskleur, religie, nationaliteit en cultuur, en niet op basis van wie hij/zij echt is.

Er zijn ook andere vormen van discriminatie. Soms kun je onterecht anders behandeld or beoordeeld worden omdat je een man of vrouw, jong of oud, homo of hetero, rijk of arm bent, een handicap hebt, of omdat je dakloos bent.