Racisme en discriminatie in cijfers

Racisme en discriminatie in cijfers

Ook in Nederland is racisme, ook hier is discriminatie; het is niet alleen in andere landen waar mensen het gevoel hebben dat ze niet volledig meetellen in de samenleving. Maar het is vaak lastig in te schatten hoe vaak het precies voorkomt. Niet alle gevallen en gevoelens worden gemeld. Ook komt het voor dat incidenten niet herkend worden als racisme of discriminatie.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onlangs een rapport gepubliceerd over discriminatie in Nederland. Daaruit blijkt uit ruim een kwart (27%) van de ruim 8.500 deelnemende Nederlanders ervaarde in 2018 discriminatie. Dit percentage is ongeveer evenveel als vijf jaar terug.

 

Onderwijs en de arbeidsmarkt, de grootste pijnpunten

Vooral in het onderwijs is er een probleem met discriminatie zichtbaar. Van de vijf onderzochte maatschappelijke terreinen, is dit het terrein waar de meeste discriminatie is ervaren in 2018: 22% van de scholieren en studenten hebben in de afgelopen twaalf maanden discriminatie ervaren. Nog eens 8% twijfelde of een voorval discriminatie was.

Vooral scholieren en studenten met een migratie- of LGBT-achtergrond zijn hiervan het slachtoffer, zo’n 3% van de scholieren en studenten zegt door discriminatie te zijn gestopt met de opleiding.

De mate van ervaren discriminatie is minder hoog op het terrein ‘contact met instanties’. In 2018 had 9% van de Nederlanders ervaringen met discriminatie tijdens contact met instanties en 7% twijfelde of een incident discriminatie betrof. Bij het zoeken naar werk is de twijfel over discriminatie het grootste: het deel van de werkzoekende (13%) dat twijfelde of een afwijzing discriminatie betrof was even groot als het deel dat zonder twijfel beoordeelde als discriminatie.

 

Op welke manier wordt er gediscrimineerd?

Ongelijke behandeling komt op allerlei vlakken voor, net als ‘negatieve bejegening’. Op de arbeidsmarkt vind je vooral leeftijdsdiscriminatie, die zich vaak uit in ongelijke behandeling. Vooral in heet onderwijs en in publieke ruimtes is er ook veel sprake van bedreiging en (seksueel) geweld.

 

Hoe wordt er gediscrimineerd?

Op welke gronden wordt er vooral gediscrimineerd in Nederland? De meeste Nederlanders voelen zich gediscrimineerd op basis van leeftijd, geslacht en etnische achtergrond.

 

Racisme en discriminatie in voetbal

In november 2019 werd het duidelijk dat discriminatie nog steeds een rol speelt op de Nederlandse voetbalvelden. De racistische uitingen tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie hebben ons met de neus op de feiten gedrukt.

Uit een onderzoek naar discriminatie in het Nederlands voetbal, uitgevoerd door het Mulier Instituut is gebleken, dat het niet om een uitzonderlijk incident gaat. Volgens het Instituut ervaren spelers met een migratieachtergrond racisme op verschillende manieren. Een enkele speler geeft aan open over discriminatie in voetbal te kunnen praten. Maar het merendeel van de deelnemende voetballers omschrijft een bepaalde ‘sociale kramp’ omtrent dit onderwerp.