Het onstaan van onze stichting

Het onstaan van onze stichting

In artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Racisme en discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Het aanzetten tot haat of discriminatie is evenmin verboden.

Toch worden mensen nog steeds anders behandeld vanwege hun huidskleur, de manier waarop hun achternaam klinkt, waarop ze zich kleden of op welke grond dan ook.

Iemand die racisme en discriminatie ervaren heeft, weet hoe pijnlijk het kan zijn om afgewezen of uitgelachen te worden om wie je bent, zonder dat er gekeken wordt naar wat je doet of wat je allemaal kan. Mensen die dit ervaren, kunnen zich aangetast voelen in hun menselijke waardigheid.

De afgelopen jaren is er een steeds duidelijke scheiding merkbaar in de Nederlandse samenleving, waarbij de tegenstellingen steeds groter lijken te worden. De tolerantie over wat er dan al wel of niet (gezegd) kan (worden) staat steeds meer ter discussie. Een voorbeeld hiervan is de doorlopende ‘zwarte pieten’ discussie. Hierbij gaat het niet alleen om of dit typisch Nederlandse stukje cultuur door mensen wel of niet als racistisch of kwetsend word ervaren. Maar waarbij de echte tegenstellingen – voornamelijk online – naarmate de discussie vordert steeds duidelijker en harder van aard zijn geworden.

Social media en het anoniem kunnen houden van jezelf hierop, zorgt voor een aanhoudende stijging van racisme en discriminatie. Waar het vroeger voorbehouden was aan illustere statische websites en extreem rechtse fora, is het tegenwoordig steeds meer en meer te vinden op ‘mainstream’ online platforms. Deze trend van ‘normalisering’ van racisme en discriminatie is de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar en zal in de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar toenemen.

De initiatiefnemers van stichting Geef Racisme de Rode Kaart Nederland willen deze trend doorbreken en de acceptatie van elkaars verschillen vergroten. Helaas zijn spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen steeds zichtbaarder in de maatschappij, op scholen en op sportvelden. De stichting gelooft dat de inzet van bekende voetballers en sporters die rolmodellen zijn voor jong en oud, het ideale middel kan zijn om diverse onderwerpen bespreekbaar te maken en mensen te laten nadenken over hun eigen gedrag.

Met jouw steun creëren we een samenleving zonder vooroordelen, discriminatie en racisme.