Wat doen wij?

Wat doen wij?

De activiteiten van Geef Racisme de Rode Kaart Nederland bestaan uit verschillende onderdelen. De doelstellingen van de activiteiten zijn het bevorderen van gelijkheid, het benadrukken van verschillen per individu en het tackelen van racisme in de maatschappij, op scholen en op sportvelden.

De rode kaart campagne

De hoofdactiviteit van onze stichting bestaat uit een bewustzijn campagne die samen met clubs en spelers wordt vormgegeven. Deze campagne start met een poster- en flyercampagne rondom wedstrijden van diverse professionele voetbalclubs en wordt uitgerold naar amateurverenigingen en scholen. Op de posters en flyers staan foto’s van spelers die de rode kaart ophouden.. Het tonen van de kaart brengt een duidelijk standpunt naar voren.

Educatieve programma’s

We bieden een educatief schoolprogramma aan voor primair- en voortgezet onderwijs. Deze gastlessen, in samenwerking met clubs, besteden aandacht aan specifieke onderwerpen binnen het centrale onderwerp racisme en discriminatie. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan: definities, waar het fenomeen vandaan komt, hoe het andere beïnvloedt, verschillen en gelijkenissen tussen ons, religie & symbolen: LGBT & homofobie, en racisme in sport. Er worden ook discussies gevoerd over hoe we samen kunnen werken om het thema aan te pakken.

Diversiteitsbeleid bij amateurverenigingen

Gezamenlijk met professionele clubs en de KNVB worden amateurverenigingen in Nederland aangemoedigd om een antidiscriminatiebeleid op te stellen en te communiceren met hun leden. Onze stichting helpt amateurverenigingen graag bij het opstellen van een dergelijk beleid. Hierbij staat centraal hoe verenigingen kunnen handelen op het moment dat een incident plaatsvind, hoe trainers, coaches en teamgenoten kunnen handelen, maar ook hoe er naderhand mee omgegaan kan worden. Geef Racisme de Rode Kaart Nederland focust zich ook op het vormen van een diversiteitsbeleid binnen clubs zodat iedereen, ongeacht achtergrond, zich welkom voelt om een potje te komen voetballen.

Show Racism de Red Card programma

Sinds de zomer van 2019, werkt Geef Racisme de Rode Kaart samen met negen voetbalorganisaties voor een nieuw ‘Show Racism the Red Card’ initatief.

De stichting heeft zich aangesloten bij de European Football for Development Network (EFDN), Chelsea FC Foundation, SV Werder Bremen, Inter Campus, Club Brugge Foundation, Rangers FC Charity Foundation, Brentford FC Community Sports Trust en Fundacao Benfica voor dit nieuwe diversiteits-en inclusieprogramma.

Het 24-maanden durende antiracisme en anti-discriminatie programma gebruikt de prominente status van voetbal om racisme en andere vormen van discriminatie in de samenleving aan te pakken. Het project heeft tot doel het bewustzijn van diversiteit te vergroten, sociale cohesie te bevorderen en fysiek en verbaal geweld in relatie tot racisme te verminderen.

De output van het programma omvat bewustmakingscampagnes in stadions en grassroots clubs, educatieve programma’s voor scholen en werkplekken, en evenementen ter bevordering van diversiteit door middel van voetbal.

Het programma wordt gesubsideerd door de Europese Commissie.