Racisme in Nederland

Racisme in Nederland

Sport is het centrum van de maatschappij

Sport beïnvloed onze normen en waarden, ons doen en laten wordt mede door sport bepaald. In de laatste jaren is sport verschoven van de marge naar het centrum van de samenleving. Dit zien we terug in de toename van het aantal mensen die sporten, die sport kijken, het aantal zenduren op de tv, de hoge waarderings-en kijkcijfers en de toegenomen cijfers binnen de Nederlandse economie.

De verschuiving naar het centrum van de samenleving, verandert ook de manier waarop we naar sport kijken. Sport wordt steeds normaler. In tegenstelling tot vroeger ligt de focus nu op gezond en leuk.

Met de toename van de waarde van sport binnen de samenleving, neemt ook de invloed van sport op wat we doen en denken toe. Hierdoor vormt sport een belangrijk instrument voor het overbrengen van normen en waarden. Hoe iemand zich gedraagt, hoe er met elkaar om wordt gegaan en wat wel en niet mag, wordt voor een groot deel bepaald binnen de verenigingscontext. Hierbij spelen voorbeeldfuncties zoals trainers en coaches een grote rol.

Hoewel elke sport zijn eigen normen en waarden heeft, zijn er ook universele omgangsvormen en moraal, deze gelden voor ons allemaal. Zoals de waarden respect, beleefdheid en gelijkwaardigheid.

Sport als een spiegel van de samenleving

Sport, en voetbal in het bijzonder, wordt vaak gezien als een spiegel van de samenleving en de daarin voorkomende sociale kwesties. Soms vindt er een uitvergroting plaats van maatschappelijke problemen. Het komt vaak voor dat voetbal wordt gezien als een ideale tegenwereld. Dit is de laatste tijd regelmatig voorgekomen als het gaat om sociale inclusie.

Tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie in November 2019 werd het duidelijk dat etnisch-raciale diversiteit nog steeds een rol speelt op de Nederlandse voetbalvelden. Dit incident heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. De Nederlandse maatschappij was geschokt dat, in een land als die van ons, nog steeds racisme en discriminatie voorkomt, zowel bewust als onbewust.

Door de ophef op social media, de toenemende aandacht van de media en politici die zich hebben uitgelaten over racisme-incidenten rondom de sport, heeft dit soort gedrag tot een actueel thema gemaakt.

Sport als metafoor

Door de plek die sport inneemt binnen de samenleving en de kracht van voetbal in het bijzonder, is het essentieel dat spelers rolmodellen vormen voor de samenleving. Het is belangrijk dat voetbalclubs en spelers zich enthousiast inzitten en laten zien dat normen en waarden voor ons allemaal gelden. Dit actuele thema moet aangepakt worden, waarbij voetbal een voorbeeldfunctie heeft en als een nieuwe norm wordt gezien.